Museum Aktivitet bilde

Museum

Området byr på ein stor variasjon av museum, noko for ein kvar.

Eikaasgalleriet, Jølster

Eikaasgalleriet, Jølster

​Galleriet viser verk av grafikaren, målaren, skulptøren og konseptkunstnaren Ludvig Eikaas (1920-2010). I dag tel Eikaassamlinga nær 850 verk, hovudsakleg grafikk.

Les mer
Astruptunet, Jølster

Astruptunet, Jølster

Astruptunet er eit museum via kunstmålaren Nikolai Astrup. Det ligg på garden Astrup kjøpte i 1912 på sørsida av Jølstravatnet ved Sandal i Jølster. Astrup brukte garden som inspirasjon og atelier dei siste 14 åra av livet sitt, til han døydde i 1928.

Les mer
Luftkampmuseet i Frammarsvika, Naustdal

Luftkampmuseet i Frammarsvika, Naustdal

Luftkampmuseet er til minne om den svarte fredagen i februar 1945 då det største luftslaget i løpet av krigen i Norge gjekk føre seg i luftrommet over Indre Sunnfjord. Museet er også ein serveringsstad innafor Norsk Gardsmat.

Les mer
Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde

Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde

Samlinga i kunstmuseet i Førde tel i overkant av 800 verk og har eit særleg stort tilfang frå regionen, men femner òg den nasjonale kunsten frå siste hundreåret, og då særleg frå 1970-talet og framigjenom.

Les mer
Sunnfjord Museum, Førde

Sunnfjord Museum, Førde

Museet ligg i Movika like aust for Førde sentrum. Museumsområdet er ein gammal husmannsplass og ligg vakkert til ned mot Movatnet.

Les mer