Laksefiske over Osfossen

Første fiskevaldet over Osfossen, Skjæret, strekker seg frå Osen bru og 500 meter vidare oppover. Fisket vekslar annan kvart døgn mellom fiskerettshavar på nordre side, Lervik Gard, og fiskerettshavar på søndre side, Per Karsten Wahl. I august og september formidlar Lervik Gard fisket for begge fiskerettshavarane.

Strekket kan fiskast både frå land, vading og frå båt. Øvre og midtre del av strekket er eit fint flugestrekk med markert djupål og holer der laksen står.

Nedre del av valdet er djupare og kan fiskast både med fluge og sluk.