Hovedbilde andre aktivitetar

Aktivitetar


Andre aktivitetar

Åmot Operagard, ​Tønna, Jølster Rafting, Sunnfjord golfklubb.

Anna Fiske

Aurefiske i Gaula, aurefiske i fjellvatn og fjordfiske.

Fotturar

Folkestien, Storehesten og Fossestien er nokre av mange turar ein kan fare ​til fots.

Museum

Området byr på ein stor variasjon av museum, noko for ein kvar.

Sykkelturar

​Ynskjer du å komme deg litt rundt i nærområdet, oppleve naturen og kulturlandskapet på​ nært hald?