Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde

Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde

Samlinga i kunstmuseet i Førde tel i overkant av 800 verk og har eit særleg stort tilfang frå regionen, men femner òg den nasjonale kunsten frå siste hundreåret, og då særleg frå 1970-talet og framigjenom. I tillegg til dei faste utstillingane, har museet eit variert utstillingsprogram.