Fangststatistikk

Fanga laks i Lervik høl og Lower Bank

ÅRStørst< 3 kg3 – 7 kg> 7 kgSamla antalSamla vektGj.snitt
201513,21642014040515223,76
201413,7113103262428733,61
201313,5861484227611764,26
201215,6901615330413844,55
201112,4692802737616674,43
201018,02101732440713073,21
200913,072108181987753,91
200811,01321252628310283,63
200714,23593371658265,01
20069,2234230947313982,96
200510,82751612045613803,03
200410,9210100113218662,70
20038,829010723999322,34
200211,910478111936043,13
20018,8182121123159963,16
20008,1306113542411142,63
19998,11736642436102,51
199810,41957552756832,48
I ein normalsesong reknar vi med å fange ca 300 laks med ei samla vekt på ca 1.000 kg. Fangstane vil naturleg variere frå år til år, påverka av mange ytre faktorar. Nett no er vi inne i ein trend med ein større andel storlaks. Største laksen som er fanga på Lervik Gard, var 24,9 kg. Denne vart tatt 04. juni 1961.

Gjennutsatt laks i Lervik Høl og Lower Bank

Antal fanga Gjenutsatt    
  Antal  %andel Kilo Gj.snitt 
2015405 21954,18844,04
2014242 13154,15744,38
2013276 14351,86694,68
2012304 17958,99155,11
2011376 26470,212024,55
2010407 22755,82273,57
2009198 9548,03924,13
2008283 9935,03763,80
Også før 2008 vart det gjennutsatt laks under Osfossen. Men dette var kun unntaksvis og vart ikkje notert i fangststatestikken. Frå og med 2008 har fokuset på forvaltning av laksestammen medført eit retta fiske og kvotebasert uttak av villaks.

Andel oppdrettslaks i fangstane under Osfossen

År2015201420132012201120102009200820072006200520042003
Antal 5341161723452634155171816
Kilo 2129978819715111915169107314957
%antal 13,116,95,85,66,1111,113,112,09,110,81,55,64,0
Innslaget av oppdrettslaks er større i fangstane under Osfossen, enn i fangstane over Osfossen. Dette kan tyde på at laksetrappa i Osfossen er vanskelegare å passere for oppdrettslaksen enn for villaksen. Innslaget av oppdrettslaks i fangstane under fossen er såleis ikkje synonymt med innslaget av oppdrettslaks i gytebestanden over Osfossen.

Plasseringer i fisketeljaren i Osfossen

År01.0715.0701.0815.0801.09TotaltVillaksO.LaksSjøaure
2014252100616731946210622441196301018
2013194605124515321809220312136983
20123719471525197325272673214310454
2011564141559182821642416198913414
2010165713097341
20092035168669601119115162522504
20086526351463268076856831169
20071573975456497457815788195
200612457110421045107312291150673
200533357895141815951684129227365
Fisketeljar med videoovervåking vart plassert ut i laksetrappa i Osfossen første gang i 2005. All fisk som skal vidare opp i vassdraget, må passere via laksetrappa og teljaren. Vi har såleis full oversikt over kor mykje, kor stor og kva type fisk som tar seg opp i vassdraget. Tallmaterialet frå teljaren blir brukt i forvaltninga og for å unngå overbeskatning av laksestammen i vassdraget. Statistikk for året 2015 blir lagt ut våren 2016.