Anna fiske

Anna fiske

Aurefiske i Gaula, aurefiske i fjellvatn og fjordfiske.

Fjordfiske

Fjordfiske Elva Gaula renn ut i Dalsfjorden, ein fjord som er om lag 4 mil lang. Her er det mogelegheiter for eit variert fjordfiske. Du møter eit vakkert fjordlandskap der prangande Storehesten og vakre Laukelandsfossen møter deg på vegen utover fjorden.

Les mer

Aurefiske i fjellvatn

Aurefiske i fjellvatn Ovanfor den anadrome delen av Gaula, kjem det fleire store fjellvatn der ein kan fiske både frå land og båt. Vatna er generelt næringsrike og har store og fine aurestammar.

Les mer

Aurefiske i Gaula

Aurefiske i Gaula Det gode aurefiske i den anadrome delen av Gaula, er ein godt bevart løyndom. Spesielt tidleg i sesongen, før laksen kjem til dei øvre delar av vassdraget, kan du oppleve eit svært godt storaurefiske.

Les mer