Aurefiske i Gaula

Det gode aurefiske i den anadrome delen av Gaula, er ein godt bevart løyndom. Spesielt tidleg i sesongen, før laksen kjem til dei øvre delar av vassdraget, kan du oppleve eit svært godt storaurefiske. Vi hjelper til med å skaffe fiskekort og gode guidar.
Avstand frå Lervik Gard: Mellom 7 og 15 km.