Aurefiske i fjellvatn

Aurefiske i fjellvatn

Ovanfor den anadrome delen av Gaula, kjem det fleire store fjellvatn der ein kan fiske både frå land og båt. Vatna er generelt næringsrike og har store og fine aurestammar. Vi hjelper til for kjøp av fiskekort og leige av båt. 

Avstand frå Lervik Gard: Til Hestadfjorden er det 20 km, til Viksdalsvatnet 30 km og Haukedalsvatnet 50 km.